Πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2022, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Αυγερινού, καθώς φέτος, μετά από σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδριάσεις ΣΟΠΠ σε διαστήματα 15 ημερών το καθένα έως 15/5/2022.


Τα θέματα τα οποία έθεσε προς συζήτηση ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός, ως πρόεδρος του ΣΟΠΠ, κατά την δεύτερη συνεδρίαση, σχετικά με την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2022 ήταν:


  • Η πορεία υλοποίησης των δράσεων, που οι συμμετέχοντες φορείς στο ΣΟΠΠ δεσμευτήκαν για την υλοποίησή τους κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση του ΣΟΠΠ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα αντιπυρική περίοδο 2022

 

  • Η συνεργασία μεταξύ των οικείων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και των Δασικών Υπηρεσιών που αφορά τόσο τις δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές, όσο και την παροχή υποστήριξης και τη διασφάλιση άμεσης συνδρομής, από τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

 

  • Η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, όπως αυτή ισχύει σύμφωνα με την περσινή υπ΄ αρίθμ. 449770/3-6-2021 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής και μέχρι την έκδοση νέας, κατόπιν των σχετικών εξουσιοδοτήσεων

 

  • Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, μέσω δελτίου τύπου στα ΜΜΕ.


Τέλος, πέρα από την διεξοδική συζήτηση που υλοποιήθηκε μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων επί των ανωτέρω θεμάτων, παρουσιάστηκε από τους φορείς απολογισμός της χειμερινής περιόδου 2021- 2022 σχετικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν αρκετές περιοχές της Ανατολικής Αττικής.