Η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής σας ενημερώνει για το έργο :

 «Αντικατάσταση αμιαντοτσιμεντοσωλήνων & προβληματικών αγωγών περιοχής
Αγκώνα – Αγ. Μαρίνας της παραλιακής ζώνης Δήμου Καλάμου»

Προϋπολογισμός : 6.427.611,00 €

Χρηματοδότηση : Πιστώσεις του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013

Σύμβαση : 5.551.327,70 €

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων αγωγών από αμίαντο, με νέους αγωγούς 3ης γενιάς πολυαιθυλενίου στην περιοχή Πανοράματος καθώς και στην παραλιακή περιοχή του Καλάμου από Αγκώνα μέχρι Αγία Μαρίνα. Όλοι οι προτεινόμενοι αγωγοί τοποθετούνται σε διανοιγμένες κοινόχρηστες οδούς. Το ολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου ανέρχεται περίπου σε 39.000 μ. Οι διατομές των αγωγών κυμαίνονται από 90 χστ. Έως 315 χστ.

Επίσης θα γίνει κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης, με την τοποθέτηση σε επιλεγμένες θέσεις, στις οποίες εξασφαλίζεται επαρκής παροχή και πίεση με το νέο δίκτυο, πυροσβεστικών κρουνών δύο λήψεων. Τέλος θα εγκατασταθεί στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης του Καλάμου μονάδα επεξεργασίας νερού με χλωρίωση.

Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί περίπου 30.000μ. σωλήνων διαφόρων διαστάσεων στις περιοχές Πανοράματος και Αγκώνας. Έχουν γίνει και οι απαραίτητες δοκιμές πίεσης των τοποθετημένων σωλήνων, έχει αποκατασταθεί το σκάμμα με ασφαλτόστρωση στις οδούς όπου αντικαταστάθηκαν ήδη οι σωλήνες ύδρευσης.

Οι εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων συνεχίζονται.