Εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου οι προγραμματικές συμβάσεις με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την εκτέλεση δύο σημαντικών έργων για την περιοχή με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, στις οποίες εισηγητής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου.

Πρόκειται για:

α) την «Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (με ΦΠΑ). Ο χώρος της υπό ανάπλαση πλατείας βρίσκεται στην περιοχή Μηλαδέζα. Σκοπός της ανάπλασης είναι να διαμορφωθεί ένας ανοικτός χώρος περίπου έξι (6) στρεμμάτων για την ξεκούραση και την αναψυχή των κατοίκων της περιοχής.

β). τη «Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ). Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση, η βελτίωση της βατότητας και η συντήρηση του οδοστρώματος των υφισταμένων εγκεκριμένων οδών και πεζοδρόμων σε  διάφορες περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.