Στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνει η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά φαινόμενα αισχροκέρδειας και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς, κλιμάκια ελέγχου υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής διενήργησαν τιμοληψίες και ελέγχους (κατ’ εφαρμογή του Ν.4177/2013 και των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών) σε χώρους λιανικής πώλησης προϊόντων, όπως supermarket και πρατήρια υγρών καυσίμων στο Πικέρμι, την Παλλήνη και τον Γέρακα Αττικής.

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται και τις υπόλοιπες ημέρες καθημερινώς με στόχο την προστασία των πολιτών και τη εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.