ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                      

                   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

                   ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

                   Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

                   & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ                                                             

                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

                   Ταχ. Δ/νση: 17ο χλμ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                                       

                   Ταχ. Κωδ:153 51 Παλλήνη                                      

                   Πληροφορίες: Γ. Κωστάκης

                   Τηλέφωνο: 213-2005253

                    FAX:213-2005387

                    Email : edyanat@patt.gov.gr

   ΠΑΛΛΗΝΗ 22/05/2015

    Αρ. πρωτ.: οικ.2074    

        

    

ΠΡΟΣ: 1. Επαγγελματικούς Συλλόγους  

                επισιτιστικών επαγγελμάτων

                 Ανατ. Αττικής

                (για ενημέρωση των μελών τους)            

           2. Εφημερίδες Ανατ. Αττικής

            3. Αστυνομικά τμήματα Ανατ. Αττικής

            4. Δήμοι   Ανατ. Αττικής  

  

            

ΚΟΙΝ:   1. Περιφέρεια Αττικής

               Γραφείο Περιφερειάρχη

            2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα

     ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για καταγγελίες εκβιασμού επαγγελματιών»

   Με αφορμή πολλές αναφορές που έχουν φτάσει στη Δ/νση Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής    

   Υγιεινής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, καθώς και στα Αστυνομικά Τμήματα από επαγγελματίες που
             δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων και ποτών σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής
             Αττικής, σχετικά με άτομα με διάφορα ονόματα (π.χ. Γαλανός, Παπαδόπουλος κ.α.), τα οποία
             κυκλοφορούν υποδυόμενοι τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας ή Υγειονομικούς υπαλλήλους και εκβιάζουν
             τους επαγγελματίες, σας εφιστούμε την προσοχή και σας γνωρίζουμε τα εξής:

   Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/νσης Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Αν. Αττικής είναι
             συγκεκριμένοι και διαθέτουν υπηρεσιακή ταυτότητα. Ασκούν τα καθήκοντά τους ανά δύο (2) σε κάθε
             τομέα, όταν δε πρόκειται για διερεύνηση καταγγελιών ο έλεγχος είναι έκτακτος, ως εκ τούτου δεν
             ενημερώνουν εκ των προτέρων για την ημέρα και ώρα των ελέγχων.

   Παρακαλούμε όλους τους επαγγελματίες κατά τον έλεγχο να ζητούν την υπηρεσιακή ταυτότητα και
             όταν πέφτουν θύματα εκβιασμού να το καταγγέλλουν στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα ή στον
             Εισαγγελέα.

            Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με υγειονομικούς ελέγχους, μπορούν να
             απευθύνονται στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
             στο τηλέφωνο 213-2005253.

                                                                                     Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                                                            

                                                                                  ΠΕΤΡΟΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ

 

                                                                                                                                    

   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                     

           – Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

  – Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου