Εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση (9-7-2015) του Περιφερειακού Συμβουλίου το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015, το οποίο περιλαμβάνει 399 έργα συνολικού προϋπολογισμού 390.649.717,40€ (ίδια χρηματοδότηση).

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής τα έργα που εγκρίθηκαν είναι 122, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 129.298.627,59€ και αφορούν κυρίως στους τομείς: αθλητισμού, περιβάλλοντος – ποιότητας ζωής, πολιτισμού, αποχέτευσης ακαθάρτων, αστικών αναπλάσεων, κτιριακών υποδομών, ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών αλλά και λοιπών κοινωνικών υποδομών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα των αθλητικών έργων της Περιφέρειας Αττικής που στηρίζεται κυρίως στους πυλώνες των αθλητικών υποδομών, των προγραμμάτων άθλησης και άσκησης για όλους, των αθλητικών σωματείων και του αθλητικού τουρισμού, καταρτίστηκε από τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο, εκλεγμένο στην Ανατολική Αττική, Σπύρο Πάντζα.

Για τη σύνταξη του προγράμματος εκτελεστέων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις σε όλους τους δήμους εντός των διοικητικών της ορίων, στις οποίες συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου, οι δήμαρχοι και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ και τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδείχθηκαν οι προτεραιότητες κάθε δήμου χωριστά κυρίως για τα έργα που ήδη υπήρχαν ολοκληρωμένες μελέτες και θα μπορούσαν άμεσα να υλοποιηθούν.

Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα για την Ανατολική Αττική έχει δοθεί σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και οδοποιίας αλλά πρωτίστως στην αποχέτευση ακαθάρτων, η οποία προχωρά και τα σχετικά έργα είναι ενταγμένα είτε στο ΕΣΠΑ είτε στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Παράλληλα, ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Ανατολικής Αττικής έχουν τα έργα αναβάθμισης χώρων αναψυχής, σχολικών μονάδων, η δημιουργία νέων αθλητικών χώρων αλλά και η αναβάθμιση παλαιών εγκαταστάσεων κ.α. Υπάρχουν επίσης έργα που σηματοδοτούν μια ευρύτερη παρέμβαση της ΠΕΑΑ για την ανάπτυξη της περιοχής και σχετίζονται κυρίως με την ανάδειξη της ταυτότητας του κάθε δήμου με χαρακτηριστικά τα παραδείγματα της Λαυρεωτικής με τη δημιουργία Μουσείου Μεταλλείας – Μεταλλουργίας, την αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Θορικού και την αποκατάσταση του κτιρίου στέγασης των προσφύγων, αλλά και του Μαραθώνα, όπου έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον μετασχηματισμό του Κωπηλατοδρόμιου του Σχινιά, για το οποίο εξετάζεται τη δυνατότητα μετατροπής του σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Προετοιμασίας Κωπηλασίας σε συνδυασμό με την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του όλου εγχειρήματος.

Εκτός όμως από όλα τα παραπάνω, με τους δήμους της Ανατολικής Αττικής έγινε επίσης συζήτηση για τη διαμόρφωση προγραμμάτων που αφορούν στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής, την προβολή των αρχαιολογικών χώρων και των χώρων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, την ανάδειξη και αξιοποίηση των ακτών της τόσο στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής όσο και για τη συνολική τουριστική αναβάθμιση της Ανατολικής Αττικής. Παράλληλα, στις άμεσες προτεραιότητες της ΠΕΑΑ είναι και η αναβάθμιση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, δηλαδή της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της αλιείας, που αποτελούν πεδία με τεράστια περιθώρια ανάπτυξης και τα οποία μέχρι σήμερα παραμένουν σχεδόν αναξιοποίητα και παραμελημένα.

Τέλος, σημειώνεται ότι προχωρά και το πρόγραμμα της διαχείρισης των απορριμμάτων ενόψει του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και θα έρθει προς έγκριση τον Σεπτέμβριο. Ήδη επτά (7) από τους 13 δήμους της Ανατολικής Αττικής έχουν καταθέσει τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων προκειμένου να ενταχθούν στον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό και εκφράζεται η πεποίθηση ότι και οι υπόλοιποι δήμοι θα ανταποκριθούν άμεσα.

«Για να καταφέρουμε βεβαίως να πετύχουμε όλους τους παραπάνω στόχους, χρειάζεται να προχωρήσουμε με συντεταγμένο πρόγραμμα και πάντα σε συνεργασία με τους 13 δήμους της περιοχής αλλά και τους τοπικούς φορείς προκειμένου να διαμορφώσουμε από κοινού ένα συνολικό πρόγραμμα ανάπτυξης της Ανατολικής Αττικής» δήλωσε μετά την έγκριση του προγράμματος ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου και συνέχισε λέγοντας: «Από τη θέση αυτή αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες και τους εντεταλμένους συμβούλους, αλλά και το περιφερειακό συμβούλιο στο σύνολό του που υιοθέτησαν τις προτάσεις που υποβάλαμε, καθώς και τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ και τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων που συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του προγράμματος. Επιπλέον, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη γόνιμη συνεργασία που είχαμε τους δήμους και τους εμπλεκόμενους φορείς και να τους καλέσω να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε το ίδιο εντατικά και στο ίδιο πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα των εγκεκριμένων έργων και να χαράξουμε την πολιτική μας με νέες ιδέες και προτάσεις για τη συνολική αναβάθμιση της Ανατολικής Αττικής για την επόμενη πενταετία».