Σας ενημερώνουμε ότι υπογράφηκαν από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπο Κασίμη οι Προσκλήσεις για τα Μέτρα της Υδατοκαλλιέργειας, Μεταποίησης, Εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών και προστιθέμενης αξίας επί των αλιευτικών προϊόντων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020. 

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο. 

5354 03.10.2017 signed.pdf PDF 433,46 KB18/08/21 03:48:57