Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στον Δήμο Ωρωπού (Δ.Ε. Καλάμου, Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου) και στη Δ.Ε. Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα.

Την καταγραφή πραγματοποιεί από την Περιφέρεια Αττικής η Επιτροπή Καταγραφής και Αποτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις – επαγγελματικούς χώρους της ΠΕ Ανατολικής Αττικής σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων, σε συνεργασία με τον Δήμο Ωρωπού (που έχει την ευθύνη για τις κατοικίες) και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί:

  • 50 αιτήσεις για καταστροφές οικιών (10 ολοσχερείς και 40 για επιμέρους ζημιές)
  • Οκτώ (8) αιτήσεις για καταστροφές – ζημιές σε επιχειρήσεις – κατασκηνώσεις. Τις αυτοψίες στις περιπτώσεις αυτές διενεργεί η παραπάνω επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
  • Εννέα (9) αιτήσεις για υλικές ζημιές – καταστροφή μηχανημάτων
  • 51 αιτήσεις για πρόκληση ζημιών ή καταστροφές σε αγροκτήματα.

Τα παραπάνω αιτήματα έχουν διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ)  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών μετά την εκδήλωση φυσικής καταστροφής (πυρκαγιάς).

Αναμένεται από όλους τους πληγέντες να υποβάλλουν – μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών για την εκτίμηση ζημιών – υπεύθυνες δηλώσεις τόσο για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων όσο και στην περίπτωση των πληγεισών επιχειρήσεων, τα καταγεγραμμένα προς αποζημίωση στοιχεία που ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στην πληγείσα επιχείρηση, καθώς και το ύψος της οικονομικής ζημιάς αναλυτικά κατά κατηγορία, ώστε να εγκριθεί από το αρμόδιο υπουργείο ο ανάλογος προϋπολογισμός για τις αποζημιώσεις.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής θα προχωρήσει με συντονισμένες ενέργειες και ταχείες διαδικασίες στον καθαρισμό των ρεμάτων (εντός του Σεπτεμβρίου) στις πληγείσες περιοχές, ως ένα πρώτο μέτρο για την αντιπλημμυρική θωράκιση των καμένων εκτάσεων.

αυτοψία_1.jpg JPG 1,07 MB18/08/21 03:38:54
αυτοψία_2.jpg JPG 1,32 MB18/08/21 03:38:57
αυτοψία_3.jpg JPG 1,29 MB18/08/21 03:38:59