Στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ξεκινήσει για την Αναθεώρηση του Καλλικράτη, οι Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου και Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου έκαναν παρέμβαση για την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση.

            Με την παρέμβασή τους εκφράζουν τη ριζική τους διαφωνία με την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής του ΥΠΕΣ για την Αναθεώρηση του Καλλικράτη, με την οποία στην ουσία καταργούνται οι Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομαρχίες – Νομοί). Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι Περιφέρειες θα εξελιχθούν σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης, απομακρυσμένες από τον πολίτη και κυρίως ότι θα καταργηθεί η ιστορική παράδοση διοίκησης της χώρας μας που για δεκαετίες στηρίχθηκε στις Νομαρχίες.

            Στην πρότασή τους οι Αντιπεριφερειάρχες, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης και της αναβάθμισης του θεσμού των Περιφερειών σε θεσμό τοπικής διακυβέρνησης,

α) θεωρούν απαραίτητη και την αναβάθμιση των Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο του δημοκρατικού τρόπου αποκέντρωσης των Περιφερειών

β) προτείνουν την καθιέρωση και πάλι του όρου Νομαρχία που έχει μεγάλη ιστορικότητα για τη χώρα μας (αντί του όρου Περιφερειακή Ενότητα), ο δε Αντιπεριφερειάρχης να αποκαλείται Νομάρχης.

γ) προτείνουν επίσης τη λειτουργία αιρετού συμβουλίου ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) με αποφασιστικές αρμοδιότητες για θέματα Περιφερειακής Ενότητας, τη συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας από τον Περιφερειάρχη και τους άμεσα εκλεγόμενους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, τη δημιουργία Υπηρεσιακών Μονάδων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή και εκπροσώπηση των Περιφερειακών Ενοτήτων στα προβλεπόμενα όργανα και διαδικασίες.

            Οι παραπάνω προτάσεις συμβάλλουν ουσιαστικά τόσο στην αποκέντρωση του διοικητικού μοντέλου της χώρας σε επίπεδο περιφέρειας όσο και στην ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση που φέρνει τις Περιφέρειες – ως φορείς αυτοδιοίκησης που είναι – πιο κοντά στον πολίτη.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης των δύο Αντιπεριφερειαρχών.