Η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Κα Χρυσάνθη Κισκήρα σας ενημερώνει ότι:

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας σας στο φύλλο 217 της 29ης Οκτώβρη 2013 θα θέλαμε να διευκρινίσουμε αλλά κυρίως να πληροφορήσουμε τους αναγνώστες σας σχετικά με τα διαλαμβανόμενα (επιστολή κατοίκου– άρθρα – σχόλια κλπ. που αφορούν τη γέφυρα της Λεωφ. Σπάτων, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης και το ρέμα Ραφήνας), όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και για τις ενέργειές της για την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν μετά τη θεομηνία στις 22-2-2013.

Το ρέμα Ραφήνας όσον αφορά τις μελέτες και τα αντιπλημμυρικά έργα και τη διευθέτησή του ανήκε ως αρμοδιότητα στο ΥΠΕΧΩΔΕ και τώρα στο ΥΠΟΜΕΔΙ.

Τα έργα διευθέτησης που κατασκευάστηκαν ανάντι της γέφυρας Σπάτων, εκτελέστηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ πριν μια δεκαετία στα πλαίσια των έργων απορροής των όμβριων υδάτων της Αττικής Οδού, αλλά και της εκτροπής του ρέματος Ποδονίφτη.

Το Μέγα Ρέμα Ραφήνας από τη γέφυρα της Λεωφ. Σπάτων ως την εκβολή του στη θάλασσα στη Ραφήνα, έχει μήκος 15,5 χιλιομέτρων και η προεκτίμηση των   έργων διευθέτησης ανέρχεται σε 350.000.000 ευρώ βάσει προμελέτης, που όμως δε μπορεί να εγκριθεί λόγω του ότι απορρίφθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει αναλάβει τη συντήρηση της Λεωφ. Σπάτων από το Σεπτέμβριο του 2007.

Πράγματι το γεφύρι της Λ. Σπάτων είναι υδραυλικά ανεπαρκές, δεδομένου ότι κατασκευάστηκε τουλάχιστον πριν 50 χρόνια για διαφορετικές συνθήκες κυκλοφορίας αλλά και με διαφορετικές υδραυλικές παραδοχές ως προς τον όγκο των παροχετευομένων υδάτων.

Η θεομηνία στις 22-2-2013 έπληξε το γεφύρι δεδομένου ότι η στάθμη του νερού υπερέβη το οδόστρωμα κατά 80 εκατοστά περίπου.

Η Περιφέρεια Αττικής, αυθημερόν μετά την πλημμύρα, καθάρισε το οδόστρωμα και έλαβε όλα τα προστατευτικά μέτρα (new jersey, αναλάμποντες φανούς, φωτεινή σηματοδότηση) ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των οδηγών και των σχημάτων.

Μετά από εξέταση του προβλήματος, επιτόπου αυτοψιών Μηχανικών της Περιφέρειας με την παρουσία εξειδικευμένων επιστημόνων σε θέματα στατικής επάρκειας, υδραυλικών και γεωτεχνικών μελετών, προτάθηκε η εκπόνηση μελέτης για μια νέα γέφυρα διαστάσεων 16μ. και ύψους 5μ., με πεζοδρόμια.

Η δαπάνη για τη μελέτη και τα έργα εγκρίθηκε στις 29-10-2013 και εντάχθηκε στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το κόστος της νέας γέφυρας προεκτιμάται σε 800.000 ευρώ. Η μελέτη θα είναι έτοιμη εντός του 2013 και δεδομένου ότι η δαπάνη για την κατασκευή έχει ήδη εγκριθεί οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.

Πιστεύουμε ότι η νέα γέφυρα θα είναι έτοιμη πολύ γρηγορότερα από ότι η εφημερίδα σας εικάζει και ζητούμε την κατανόηση και υπομονή των κατοίκων δεδομένου ότι ένα τεχνικό έργο αυτής της κλίμακας απαιτεί χρόνο τόσο για τη μελέτη του όσο και την κατασκευή του.

Όσον αφορά το 7ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης η Περιφέρεια Αττικής αμέσως μετά την πλημμύρα στις 22-2-2013 με μηχανήματα που μίσθωσε καθάρισε την υφιστάμενη κοίτη του ρέματος από φερτές ύλες, κορμούς κλπ.

Ο καθαρισμός της περιοχής του Σχολείου επαναλαμβάνεται και σήμερα στα πλαίσια της εργολαβίας καθαρισμού των ρεμάτων Ανατολικής Αττικής κατά άμεση προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων ρεμάτων στην Ανατολική Αττική.

Όσον αφορά τη λειτουργία του 7ου Δημ. Σχολείου στη συγκεκριμένη θέση παρά το ρέμα, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, η Δ/νση Δ7 εγγειοβελτιωτικών έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ επανειλημμένα με έγγραφα τους έχουν υποδείξει στον καθ’ ύλην αρμόδιο για τη λειτουργία του Σχολείου Δήμο Παλλήνης ότι υπάρχει αναγκαιότητα μετεγκατάστασης του Σχολείου σε άλλη θέση, έως ότου μελετηθούν και κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης του Ρέματος Ραφήνας.