Με εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Θανάση Αυγερινού στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Τετάρτης 22 Ιανουαρίου 2020 επετεύχθη η δυνατότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης του Μουσείου Κεραμικής Α.ΚΕ.Λ. (Ανώνυμος Κεραμευτική Εταιρεία Λαυρίου) “Πάνος Βαλσαμάκης” στο Λαύριο, ενός έργου που μέχρι σήμερα βρισκόταν σε διακοπή εργασιών λόγω της καθυστέρησης στην πληρωμή του 1ου λογαριασμού του, ο οποίος όμως πληρώθηκε στις 30/12/2019 με τη θετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Νικολάου Πέππα.

Με τη στήριξη του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη προς την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη και σε συνέργεια με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτριο Λουκά και τον Πρόεδρο της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.) Αναστάσιο Βλάδο επετεύχθη η απαιτούμενη χρονική παράταση για την ολοκλήρωση του Μουσείου Κεραμικής Α.ΚΕ.Λ. “Πάνος Βαλσαμάκης”, με την έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη διάρκειά της, ήτοι έως τις 26/3/2023, με σκοπό να είναι σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και την οριστική παραλαβή του.

Το Μουσείο Κεραμικής Α.ΚΕ.Λ. “Πάνος Βαλσαμάκης”, θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στο κτήριο του Μεγάλου Ατµήλατου Μεταλλοπλυσίου της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου. Αντικείμενο του έργου στο οποίο δόθηκε η παράταση των 36 μηνών είναι η «Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία Μουσείου Κεραμικής Α.ΚΕ.Λ. “Πάνος Βαλσαμάκης” και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» με σκοπό τη μετατροπή ενός βιομηχανικού μνημείου που έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σε μουσείο κεραμικής. Περιλαμβάνει επίσης την αποκατάσταση-εκμετάλλευση των δύο κενών δεξαμενών καθίζησης και την κάλυψή τους με μια στατικά ανεξάρτητη μεταλλική κατασκευή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από προσπάθειες ετών της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.) έχουν συγκεντρωθεί περίπου 600 αντιπροσωπευτικά κεραμικά της Ανωνύμου Κεραμευτικής Εταιρείας Λαυρίου (Α.ΚΕ.Λ), χρηστικά και καλλιτεχνικά, σε χώρο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου ως πρώτη μαγιά για την ίδρυση του μουσείου το οποίο θα πάρει βέβαια το όνομα ενός σπουδαίου καλλιτέχνη του Πάνου Βαλσαμάκη (1900 – 1986), θεμελιωτή της έντεχνης κεραμικής στην Ελλάδα.

Γίνεται αντιληπτό ότι η αξία της λειτουργίας του συγκεκριμένου Μουσείου στο Λαύριο είναι πολλαπλή (ιστορική – παιδευτική – οικονομική – κοινωνική). Το όφελος που θα προκύψει από τη λειτουργία του θα διαχυθεί σε όλους τους κατοίκους του Λαυρίου : νέους – ώριμους – επαγγελματίες – επισκέπτες, Έλληνες και ξένους. Με λίγα λόγια θα αποτελέσει ένα γεγονός πολιτιστικό και οικονομικό πρώτου μεγέθους. Με τη χρηματοδότησή του γίνεται μία επένδυση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε μία πόλη που αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και προσπαθεί να τα ξεπεράσει.

20200123_με Αν. Βλάδο.jpg JPG 315,01 KB18/08/21 09:21:33
IMG_1579785372570.jpg JPG 74,86 KB18/08/21 09:21:34
IMG_1579785384374.jpg JPG 142,39 KB18/08/21 09:21:35