Με γνώμονα πάντα την βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της ζωής των πολιτών, που ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης έχει θέσει ως προτεραιότητα σταθερά από την αρχή της θητείας του, στην Περιφέρεια Αττικής εργαζόμαστε και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας παρέχονται από την Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός, ενημερώνει για τα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020, και τυγχάνουν χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά τη διετία 2019-2020, με αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και αφορούν στην Ανατολική Αττική. Παραθέτουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα έργα ανά έτος, όπου το 2019 εντάχθηκαν συνολικά έργα ύψους 16.259.809,14 ευρώ ενώ το 2020 σημειώθηκε σημαντική αύξηση αφού εντάχθηκαν συνολικά έργα ύψους 62.960.714,93 ευρώ.

Έργα ενταγμένα κατά το έτος 2019 :

α/α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

27/02/2019

224.640,00

2

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

29/05/2019

45.886,20

 3

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Εκπαίδευση και Κοινωνική Ενσωμάτωση Ενηλίκων ηλικίας 50 και ατόμων ΑμΕΑ στον ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

30/05/2019

59.966,80

 4

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Προσθήκη κτιρίου για το Λύκειο Διονύσου Οικοδομικές Εργασίες ΗΜ Εγκαταστάσεις

12/07/2019

5.250.000,00

 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ Βάρης Κορωπίου μέχρι Εκβολή

24/07/2019

9.849.027,34

 6

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

31/07/2019

69.976,80

 7

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού για τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς Παλλήνης

01/08/2019

69.999,46

 8

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Νηπιαγωγείο Ανατολής Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνα Οικοδομικές Εργασίες ΗΜ Εγκαταστάσεις

24/09/2019

629.624,74

 9

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

01/11/2019

60.687,80

   

Σύνολο :

16.259.809,14

Έργα ενταγμένα κατά το έτος 2020 :

α/α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ

 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Δημοτικό Σχολείο 2θέσιο Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού Οικοδομικές Εργασίες ΗΜ Εγκαταστάσεις

21/01/2020

7.100.000,00

 2

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Επέκταση Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Διονύσου

27/02/2020

69.863,70

 3

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ “ΑΝΑΣΑ”

Δημιουργία οικοτροφείου 10 ατόμων χρονίων πασχόντων από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με διεγερτική συμπεριφορά

09/03/2020

1.089.839,61

 4

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

17/03/2020

24.800,00

 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΣΔΑ

17/03/2020

24.800,00

 6

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

18/03/2020

24.800,00

 7

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΣΔΑ

23/03/2020

24.800,00

 8

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

24/03/2020

24.800,00

 9

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΣΔΑ

25/03/2020

24.800,00

 10

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΣΔΑ

02/04/2020

24.800,00

 11

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

06/04/2020

24.800,00

 12

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

15/04/2020

24.800,00

 13

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Ωρωπού για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΤΣΔΑ

15/04/2020

24.600,00

 14

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής

24/04/2020

24.552,00

 15

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

03/05/2020

24.800,00

 16

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Επέκταση Αναβάθμιση υποδομών στις δομές υγείας Δήμου Λαυρεωτικής

13/05/2020

74.186,72

 17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

09/07/2020

490.000,00

 18

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

24/07/2020

360.000,00

 19

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

24/07/2020

360.000,00

 20

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Μαρκοπούλου για την Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τον Σχεδιασμό του Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων

30/09/2020

24.784,91

 21

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

26/10/2020

212.430,60

 22

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

25/11/2020

230.000,00

 23

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής

15/12/2020

49.893.057,39

 24

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ “ΑΡΩΓΗ”

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΥΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

30/12/2020

1.379.700,00

 25

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΣΥΔ ΕΓΝΥΑ

30/12/2020

1.379.700,00

   

Σύνολο :

62.960.714,93

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιπροσθέτως η Περιφέρεια Αττικής τη χρονιά που μας πέρασε συνέβαλλε ενεργά στον αγώνα κατά της πανδημίας, παρέχοντας μεταξύ των άλλων, ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω του COVID-19 με χρηματοδότηση ύψους 90.201.800 ευρώ ενώ παρείχε άλλα 4.980.467 ευρώ στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ για θωράκιση της υγείας σε χώρους μεταναστών/προσφύγων και μετακινούμενων πληθυσμών.

 

φωτο 05.jpg JPG 75,07 KB19/08/21 08:33:23