Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Βερνίκου.

Στο πλαίσια της ανάπτυξης του Κοινωνικού Διαλόγου, απολύτως απαραίτητο για την αναζωογόνηση της Ελληνικής κοινωνίας και σε μια πραγματικά υψηλού επιπέδου συζήτηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ν. Βούτσης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ι. Δραγασάκης, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλος και ο Αντιπρόεδρος της Ν.Δ. και πρώην Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης. Θέμα: «Ο κοινωνικός διάλογος και η σχέση Βουλής και Ο.Κ.Ε. με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία σε μια εποχή έντονων εξελίξεων και ανακατατάξεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των φορέων που συμμετέχουν στην ΟΚΕ. Εκπροσωπώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου στη σύντομη παρέμβασή του τόνισε ότι εάν πραγματικά επιθυμούμε ο Κοινωνικός Διάλογος να γίνεται μέσα στην ίδια την κοινωνία και όχι δια αντιπροσώπων της, θα πρέπει στο πλαίσιο της επιχειρούμενης συνταγματικής αναθεώρησης, κύριος στόχος πρέπει να είναι η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων του Κράτους προς την Τοπικής Αυτοδιοίκηση. Είναι γνωστό στους πάντες ότι η χώρα μας είναι το πιο συγκεντρωτικό Κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο το Κράτος μας παραμένει συγκεντρωτικό τόσο ο αναγκαίος σήμερα Κοινωνικός Διάλογος θα γίνεται μακριά από την κοινωνία. Αντίθετα εάν δοθούν πραγματικές αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση «ο Κοινωνικός Διάλογος που είναι απαραίτητο βήμα για την ολοκλήρωση του θεσμικού και πολιτικού πολιτισμού» θα δώσει στην κοινωνία ενεργό συμμετοχή.

Στη συνέχεια για την επικύρωση σχεδίου Γνώμης της Ο.Κ.Ε. (όπως αυτή εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή) για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο επί του θέματος της Κυκλικής Οικονομίας τοποθετήθηκε ο αναπλ. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σ. Φάμελλος.

IMG_0922.jpg JPG 667,12 KB18/08/21 06:46:41
IMG_0910.jpg JPG 603,02 KB18/08/21 06:46:44
IMG_0926.jpg JPG 530,51 KB18/08/21 06:46:46
IMG_0930.jpg JPG 629,75 KB18/08/21 06:46:49