Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής κος ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ σας ενημερώνει ότι:

 H Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α., ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2015, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία εκτέλεσης του έργου,

  • θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 22.05.2015 (πρωινές ώρες) την 2η Εφαρμογή (προνυμφοκτονία) από Αέρος, στον υδροβιότοπο Εθνικού Πάρκου ΣΧΟΙΝΙΑ, του Δήμου Μαραθώνος με χρήση σκευάσματος με δραστική ουσία το Bacillusthuringiensis
  • Ο Δήμος Μαραθώνος καλείται να ενημερώσει τους πολίτες που κατοικούν ή και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου ΣΧΟΙΝΙΑ για την ημερομηνία της Αεροεφαρμογής, ώστε κατά την διάρκεια των ψεκασμών η περιοχή να είναι ελεύθερη από ανθρώπους και ζώα.

19.05.2015