«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

10η ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

      

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α., ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2016, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία εκτέλεσης του έργου, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών κουνουπιών, αποφάσισε από Τρίτη 16.08.2016 την διενέργεια της 10ης επίγειας εφαρμογής ψεκασμών του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στις οικολογικά προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Οι εφαρμογές ψεκασμών υλοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το διαγωνισμό και τη σύμβαση, με εγκεκριμένο βιολογικό προνυμφοκτόνο σκεύασμα στις περιοχές ψεκασμού, όπως αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1ο ΟΧΗΜΑ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ

2ο ΟΧΗΜΑ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ

3ο ΟΧΗΜΑ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ

ΤΡΙΤΗ

16.08.2016

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

(ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΩΡΩΠΟΥ

(ΑΣΩΠΟΣ)

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

(ΣΧΙΝΙΑΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

17.08.2016

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

(ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

(ΒΡΑΥΡΩΝΑ) &

Δ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

(ΑΛΥΚΗ)

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

(ΣΧΙΝΙΑΣ)

   

3ο ΟΧΗΜΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ

18.08.2016

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

(ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

(ΣΧΙΝΙΑΣ & ΜΠΡΕΞΙΖΑ)

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ

ΟΛΩΝ

ΤΩΝ

ΔΗΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19.08.2016

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

(ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

(ΣΧΙΝΙΑΣ)

   
  • Στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την εξέλιξη του προγράμματος, ενδέχεται στην εκτέλεση της εφαρμογής να προκύψουν τροποποιήσεις στις ημερομηνίες και στις περιοχές ψεκασμών.

16.08.2016