Στη διευρυμένη σύσκεψη συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής, με τη συμμετοχή των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας (Χωρικών και Θεματικών), του Εκτελεστικού Γραμματέα, των Εντεταλμένων Συμβούλων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν το καθοριστικό για την Περιφέρεια Αττικής ζήτημα της τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της, όπου για πρώτη φορά, συζητήθηκε ανοικτά, με την καθολική συμμετοχή των υπηρετούντων προϊσταμένων, η δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού, ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Φορέα, αλλά και στην εξασφάλιση ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με στόχο τον ανοικτό διάλογο, ο Περιφερειάρχης κάλεσε τους προϊσταμένους και υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, και την απαρτίζουν ο Εκτελεστικός Γραμματέας και οι Γενικοί Διευθυντές του Φορέα, καθώς επίσης και στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σύμφωνα με την επισήμανση του κ. Αυγερινού : «Ο καθορισμός της δομής και της διάρθρωσης των οργανικών μονάδων, αλλά και η αποτύπωση και η απόδοση των αρμοδιοτήτων σ΄ αυτές είναι ουσιώδη για την αποτελεσματική οργάνωση και την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Υπηρεσίας. Εξάλλου, παραμένοντας πιστοί στις αρχές και το όραμα που χάραξε ο Περιφερειάρχης μας Γιώργος Πατούλης, η Περιφέρεια Αττικής και όσοι συμβάλλουμε στο έργο της στοχεύουμε στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα».

9557.jpg JPG 133,16 KB19/08/21 08:31:28