Στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιείται από την Περιφέρεια με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής για 54 Δήμους, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε την απόφαση ένταξης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας στο πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σχολικών κτιρίων, σε σχετική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας όπου συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός, ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδας Δ. Μάρκου και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στα εξής σχολεία : Γυμνάσιο Σπάτων στα Σπάτα, 1ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας και 5ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας. Η ενεργειακή αναβάθμιση επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση δώματος και οροφής, εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, πλήρης αναβάθμιση λεβητοστασίου. Οι θερμομονωτικές και οπτικές ιδιότητες των νέων κουφωμάτων αλλά και η βελτιωμένη αεροστεγανότητα και ηχομόνωση θα συμβάλει στη μείωση των απωλειών και στη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών γενικότερα. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυτών προβλέπεται μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας κατά 618.000 kWh/yr και μείωση των εκπομπών CO2 κατά 223tn/yr. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Φεβρουάριο του 2022.

Και οι δύο πλευρές, Περιφέρεια και Δήμος, συμφώνησαν ότι συνεργάζονται από κοινού για τα έργα που θα συμβάλλουν στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, ενώ ο κ. Πατούλης τόνισε ότι «Με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, δίνουμε προτεραιότητα σε δράσεις που θα ενισχύσουν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο σε τοπικό επίπεδο».

2931.jpg JPG 571,08 KB19/08/21 12:55:21
2937.jpg JPG 437,19 KB19/08/21 12:55:21
2930.jpg JPG 421,99 KB19/08/21 12:55:21