Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο της προώθησης της ισότητας των φύλων, ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας (Π.ΕΠ.ΙΣ.) Αττικής και πραγματοποίησε προπαρασκευαστική συνάντηση εργασίας την Παρασκευή 20 Μαΐου στα γραφεία της στην Παλλήνη, παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα σύνταξης σχεδίου δράσης για την περιοχή ευθύνης της.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος με την αρωγή της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων.

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Ισότητας και μέλος της Π.ΕΠ.ΙΣ. Νικολέτα Δανιά ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στη συνάντηση για τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσει η Περιφέρεια Αττικής και τους μετέφερε την πρόθεση της Περιφέρειας για την υποστήριξη δράσεων ισότητας τόσο σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων όσο και σε επίπεδο δήμων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Οι κυρίες Βασιλική Γκοτσοπούλου και Ανθή Βαλαβάνη, εκπρόσωποι του Γραφείου Ισότητας της ΚΕΔΕ, παρουσίασαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας των Φύλων και την αναγκαιότητα εφαρμογής της στον Α’ Βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής ανέλαβε να αποστείλει επιστολή στους 13 Δημάρχους της περιοχής καλώντας τους να υπογράψουν την χάρτα ισότητας των φύλων, να προωθήσουν ανάλογες δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στους δήμους τους και να συμμετάσχουν στο σχεδιαζόμενο φόρουμ διαβούλευσης για την ισότητα.

Αρμοδιότητα του φόρουμ θα είναι η διαρκής διαβούλευση, η προώθηση συνεργασιών και η υλοποίηση κοινών δράσεων με στόχο την προώθηση της ισότητας στην ΠΕΑΑ.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν: από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ανατολικής Αττικής η Κοινωνική Λειτουργός Άννα Χιουκτούρ, από τη Γενική Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ο Νικόλας Λεβαντής και εκπρόσωποι δήμων που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Από τον Δήμο Παλλήνης, η Αντιδήμαρχος Ειρήνη Κουνενάκη και η Ψυχολόγος Ελίνα Κωνσταντίνου, από τον Δήμο Παιανίας, η Κοινωνική Λειτουργός Ελένη Κουτσιουμανή και από τον Δήμο Κορωπίου, η Κοινωνιολόγος Μαρία – Ελένη Παπαμιχάλη.

IMG_3259.JPG JPG 632,54 KB18/08/21 01:47:13