Εν όψει της σύνταξης του αναμορφωμένου τεχνικού προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Θανάσης Αυγερινός  ξεκίνησε κύκλο συναντήσεων με τους δήμους της περιοχής, ώστε να διερευνηθεί ποια έργα θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να τύχουν χρηματοδότησης από την Περιφέρεια. Βάση για την αξιολόγηση και την δυνατότητα ένταξης θα αποτελέσει η σημασία του έργου για την περιοχή, το επείγον του αντικειμένου του έργου, καθώς και η χρηματοδοτική δυνατότητα της Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αυγερινός υποδέχτηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας τον Δήμαρχο Κρωπίας κ. Δημήτριο Κιούση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα θέματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Κρωπίας που απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής και εξετάστηκαν από κοινού, παρουσία και των τεχνικών στελεχών τόσο του Δήμου όσο και της Περιφερειακής Ενότητας, οι αναπτυξιακές εκείνες παρεμβάσεις που χρειάζονται άμεσα για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

143009.jpg JPG 1,94 MB18/08/21 09:46:05