Σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννη Τόλιο συμμετείχε το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του κ. Τόλιου και είχε ως θέμα τον καλύτερο συντονισμό θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας και της Περιφέρειας Αττικής, όπως είναι η αδειοδότηση επιχειρήσεων, οι άδειες τεχνικών επαγγελμάτων, η εποπτεία της αγοράς και η γενική ασφάλεια των προϊόντων, συμμετείχαν επίσης οι Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικού τομέα Ερμίνα Κυπριανίδου, Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου, Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος, καθώς και εκπρόσωπος από την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

Στη διάρκεια της συζήτησης οι Αντιπεριφερειάρχες έθεσαν υπόψη του Γενικού Γραμματέα τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

  1. Στην πολυνομία και την αλληλοεπικάλυψη πολλών αρμοδιοτήτων με αποτέλεσμα αυτές να μην είναι απόλυτα διακριτές και να δημιουργούνται σε πολλές περιπτώσεις ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά εμπόδια (δόθηκαν σχετικά παραδείγματα) και σύγχυση στους πολίτες.
  2. Ένα ακόμα ζήτημα που συχνά απαντάται αφορά στις χρήσεις γης, όπου πολλές επιχειρήσεις που έχουν ήδη ιδρυθεί, αδυνατούν εν συνεχεία να αδειοδοτηθούν λόγω των απαγορεύσεων και των περιορισμών που ισχύουν, γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη της οικονομίας.
  3. Δυσκολίες που προκύπτουν από τα νομοθετικά κενά και τις ασάφειες (π.χ. στην έκδοση επαγγελματικών αδειών – Τμήμα Επαγγέλματος), αλλά και προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις ελέγχου εγκαταστάσεων (επιχειρήσεις, πρατήρια υγρών καυσίμων κλπ.), λόγω της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων με συναρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Υπ. Ανάπτυξης, Οικονομικών, Δ/νσεις Μεταφορών Π.Ε., Υπηρεσία ΔΕΔΑΚ/ Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας), με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσαρέσκεια στις επιχειρήσεις διότι τυχαίνει πολλές φορές να διενεργείται έλεγχος ταυτόχρονα από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αυτό έχει ως συνέπεια την παύση λειτουργίας της επιχείρησης για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο έλεγχος.

Στο κλείσιμο της συνάντησης συμφωνήθηκε να γίνει και δεύτερη συνάντηση παρουσία και των υπηρεσιακών παραγόντων των Περιφερειακών Ενοτήτων/ Τομέων προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις στα προβλήματα που τέθηκαν.