Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στην Παλλήνη η Επιτροπή Παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Κατασκευή Έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων που αφορούν σε οικισμούς Β’ προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ» (Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας), μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

Παρόντες στη συνεδρίαση, εκτός του Αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλίππου, ήταν οι κ.κ. Γιάννης Σγουρός, Παύλος Καμάρας και Νάσος Αναγνωστόπουλος, ως εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής – Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων οι κυρίες Μαρία Μίσκα (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη) και Γεωργία Κονδύλη, από τη Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής η κα Θεοδώρα Αραμπατζή, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων οι κ.κ. Παρασκευάς Αναστασάκης και Παναγιώτης Βασιλόπουλος, καθώς και η μηχανικός – επιβλέπουσα του έργου Χαρίκλεια Μπιτζιλέκη, από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής Έργων Κων/νος Βουγιουκλάκης και η κα Στέλλα Ράπτου, από τον Δήμο Κρωπίας ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρος Σιούντρης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε εκτενής ενημέρωση των παραβρισκόμενων για την πρόοδο των εργασιών αλλά και για τα προβλήματα που έχουν προκύψει και προκαλούν καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης του εν λόγω έργου, που είναι το μεγαλύτερο έργο υποδομής που πραγματοποιεί αυτή την περίοδο η Περιφέρεια Αττικής και που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των παραπάνω περιοχών. Ο προϋπολογισμός του έργου που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» ανέρχεται συνολικά σε 124.890.213,00€ (ο συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός είναι 105. 961.323,34€) και μέχρι σήμερα οι πληρωμές που έχουν γίνει για το σύνολο του έργου είναι 60.704.601,29€.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι καθυστερήσεις οφείλονται στα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, στο γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις, καθώς και στη σημαντική χρονοτριβή στη διάνοιξη – κατασκευή της μικροσήραγγας διέλευσης του αγωγού διάθεσης ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων) στη Βραυρώνα και στο ότι δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία για τον υποθαλάσσιο αγωγό λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των σχετικών αδειών.

Σημειώθηκε δε ότι εφόσον δεν υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και κυρίως από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2017 και να ξεκινήσει στη συνέχεια η δοκιμαστική λειτουργία του.

Στη συνέχεια υπήρξαν τοποθετήσεις από όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και μετά το πέρας της συνεδρίασης ακολούθησε επιτόπια επίσκεψη στον χώρο κατασκευής του ΚΕΛ όπου έγινε ξενάγηση και περαιτέρω ενημέρωση από τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας.

IMG_0429.JPG JPG 272,57 KB18/08/21 02:13:31
IMG_0438.JPG JPG 456,17 KB18/08/21 02:13:32
IMG_0444.JPG JPG 482,23 KB18/08/21 02:13:34
IMG_0447.JPG JPG 474,55 KB18/08/21 02:13:35