Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου η 34η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου εισηγήθηκε την έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ωρωπού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Έργα οδοποιίας για την ολοκλήρωση του έργου: Δίκτυο αγωγών ομβρίων στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου Δήμου Ωρωπού», συνολικού προϋπολογισμού 2.497.360,00 €.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά εργασίες κατασκευής οδών που βρίσκονται  στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και στην περιοχή του Βαρυκού του Δήμου Ωρωπού και οι οποίες είναι εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Το συνολικό μήκος των οδών που προβλέπεται να κατασκευασθούν είναι 9.972,62 μέτρα.

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

IMG_1039.jpg JPG 506,52 KB18/08/21 06:53:17