Στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 στην Βουλή, παραβρέθηκαν εκπροσωπώντας την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Βερνίκος και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρος Φιλίππου μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε στην ενημέρωση, σχετικά με τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος από το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχου των Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους.

Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ελέγχου, από την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ανδρονίκη Θεοτοκάτου και τους Αντιπροέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ακολούθησαν τοποθετήσεις εκπροσώπων των παρευρισκομένων φορέων.

Στο πλαίσιο των τοποθετήσεων ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής     κ. Πέτρος Φιλίππου αρχικά τόνισε την ουσιαστική συμβολή της ΟΚΕ στον Κοινωνικό Διάλογο, και στη συνέχεια αναφέρθηκε επί μέρους στις Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτές προκύπτουν από την έκθεση ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Όπως είπε υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τη δημιουργία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων:

  1. οι τεράστιες μειώσεις των χρηματοδοτήσεων που έχουν γίνει προς την Αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια της κρίσης, οι οποίες ξεπερνούν το 65%
  2. σχεδόν ποτέ οι Κυβερνήσεις δεν αποδίδουν συνολικά τους ΚΑΠ όπως είναι ψηφισμένοι στον προϋπολογισμό του κράτους
  3. οι έκτακτες ανάγκες που πολλές φορές δημιουργούνται π.χ. απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις, καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, φυσικών καταστροφών κλπ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παρ’ όλα αυτά ανταποκρίνεται έχοντας μειώσει στο ελάχιστο τις οποιεσδήποτε οφειλές προς τρίτους και αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς ΟΤΑ δεν μπορεί να κάνει δαπάνη ή έργο εάν από πριν δεν έχει εξασφαλίσει και δεν έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του το αντίστοιχο κονδύλι.

Η μεγάλη όμως γραφειοκρατία, οι αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, οι ασάφειες των νόμων, δημιουργούν τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση – εξόφληση των ενταλμάτων που πολλές φορές υπερβαίνει και τον ένα χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζεται σήμερα μια πλασματική εικόνα Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων.

Για παράδειγμα η Περιφέρεια Αττικής αν και έχει σήμερα πάνω από 300.000.000 ευρώ διαθέσιμα για έργα, παρουσιάζεται να έχει σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού περίπου 6.000.000 ευρώ Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς τρίτους και για τους λόγους που προαναφέραμε και επιπλέον με τη μεγάλη καθυστέρηση που δημιουργήθηκε από την αλλαγή του τρόπου έκδοσης των ενταλμάτων το 2017. Σημειωτέον δε, ότι δεν γίνεται καμία αναφορά ότι ο κύκλος των εργασιών και ειδικά στην υλοποίηση των έργων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από ότι στις προηγούμενες διοικήσεις.

Είναι βέβαια γνωστό ότι η Αυτοδιοίκηση δεν έχει νομοθετικές αρμοδιότητες παρά μόνο εκτελεστικές με αποτέλεσμα όλο αυτό το πλέγμα της γραφειοκρατικής πολυνομοθεσίας να δημιουργεί τεράστιες καθυστερήσεις.

Θα πρέπει λοιπόν η Βουλή να δρομολογήσει και να νομοθετήσει διαδικασίες τέτοιες, σύμφωνα και με τις προτάσεις τις οποίες η Αυτοδιοίκηση κατά καιρούς έχει υποβάλει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να εκλείψει το φαινόμενο των εικονικών Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων που παρουσιάζεται σήμερα στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

IMG_1012.jpg JPG 801,05 KB18/08/21 06:51:42