Συνεδρίασε χθες Τετάρτη 15 Μαρτίου η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), με τη συμμετοχή μελών και των τριών ομάδων που την αποτελούν: των εργοδοτών – επιχειρηματιών, των εργαζομένων (στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) και των λοιπών κατηγοριών (ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, καταναλωτές, οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ατόμων με αναπηρία, ισότητας των δύο φύλων, πολυτέκνων και Τοπική Αυτοδιοίκηση).

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν η επικύρωση τριών Γνωμών της Επιτροπής για ζητήματα μείζονος οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας σε όλα τα επίπεδα καθώς και το προσφυγικό, αλλά και ο ρόλος της ΟΚΕ σε αυτά τα θέματα.

Στη συνεδρίαση, μετά την εισήγηση του Προέδρου της ΟΚΕ Γιώργου Βερνίκου, μίλησε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νίκος Βούτσης, ο οποίος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον θεσμό της ΟΚΕ και στη συμβολή της στο κοινοβουλευτικό έργο.

Στη σύντομη τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου τόνισε – μεταξύ άλλων – ότι στην οικονομική ανασυγκρότηση που επιχειρείται αυτή την περίοδο από το κράτος με τη συνεργασία και συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων και η οποία αποτελεί μεγάλο ζητούμενο της ελληνικής οικονομίας, ανασταλτικός παράγοντας είναι η τεράστια γραφειοκρατία των κρατικών δομών και η πολυνομία που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας, η οποία δυσχεραίνει σημαντικά και πολλές φορές αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο τόσο για τις επενδυτικές πρωτοβουλίες όσο και τις παραγωγικές διαδικασίες. «Θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων της παραγωγικής ανασυγκρότησης προς τις αιρετές περιφέρειες» είπε ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο κ. Φιλίππου.

Ολομέλεια της ΟΚΕ.JPG JPG 335,19 KB18/08/21 02:58:43