Οι συμβάσεις για δύο σημαντικά έργα που θα υλοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής υπογράφηκαν στις 30 Απριλίου 2015 από την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου.

Πρόκειται για τα έργα: «Αναπαλαίωση κτιρίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας» και «Ενίσχυση της αντιολισθηρότητας οδοστρώματος οδικού δικτύου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής».

Για το μεν πρώτο, προϋπολογισμού 1.473.966,95 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ανάδοχος εταιρεία αναδείχθηκε η «LATERNCONSTRUCTIONSCOMPANYS.A.». Το έργο που αφορά σε επισκευή δύο υφισταμένων κτιρίων και την κατασκευή ενός νέου κτιρίου εντός οικοπέδου συνολικού εμβαδού 730,50 τ.μ., χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κρωπίας και θα εκτελεσθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Με την υλοποίηση του έργου, το οποίο θα κατασκευαστεί επί της οδού Αχιλ. Θεοχάρη & Παρόδου (Ο.Τ. 54) στο κέντρο της πόλης του Δήμου Κρωπίας, θα αναβαθμιστεί το πολιτιστικό επίπεδο της περιοχής του Κορωπίου και θα δημιουργηθεί ένας χώρος φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων (εκθέσεις βιβλίου, ζωγραφικής, εκθέσεις τοπικών προϊόντων) και χώρος συναθροίσεων και συγκεντρώσεων στο Κορωπί που θα συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Μεσογείων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το δεύτερο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1.000.000,00€ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Ανάδοχος του εν λόγω έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.». Η εργολαβία αυτή έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της αντιολισθηρότητας υφισταμένων ασφαλτικών ταπήτων σε τμήματα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής (shotblasting), καθώς επίσης και την επαναδιαγράμμισή τους. Η μέθοδος της «σφαιριδιοβολής» είναι μία διαδικασία, η οποία δίνει τη δυνατότητα επανάκτησης της αντιολισθηρότητας των οδών. Το συγκεκριμένο έργο έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου δήλωσε ότι προχωράνε όλα τα προγραμματισμένα έργα για την Ανατολική Αττική, έργα που θα αναβαθμίσουν την περιοχή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, ενώ συμπλήρωσε ότι προτάσεις σημαντικών έργων για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής θα συμπεριληφθούν στην επικείμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.