Ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών και πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ Κωνσταντίνος Μανιάτης παρευρέθηκε στις εργασίες του 16ου τακτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 30 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου και δήλωσε: Το Συνέδριο διεξήχθη σε μία εξαιρετικά κρίσιμη πολιτικοκοινωνική συγκυρία κατά την οποία οι εργαζόμενοι και γενικότερα η κοινωνία δέχονται μια σκληρή και ολομέτωπη επίθεση εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων πολιτικών των μνημονίων. Με την πολιτική αυτή επιχειρείται η κατεδάφιση όσων δικαιωμάτων και κατακτήσεων έχουν απομείνει. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της πλήρους απαξίωσης και εμπορευματοποίησης των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών, επιχειρείται η διάλυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας και η πλήρης ανατροπή και κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών με σκοπό, εκτός των άλλων, ο εκπαιδευτικός να γίνει ένας απλός διεκπεραιωτής κυβερνητικών και διοικητικών εντολών.

Σε μια τόσο κρίσιμη για την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς περίοδο, το συνέδριο δίνει στον κλάδο τις κατευθυντήριες γραμμές και τις θέσεις που είναι αναγκαίες για την στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, που θέλει όλους τους εκπαιδευτικούς παρόντες και μαχόμενους και όχι σε διαθεσιμότητα.