Με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών Κωνσταντίνο Μανιάτη και με στόχο την προστασία των καταναλωτών και γενικότερα της Δημόσιας Υγείας, κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών , αποτελούμενα από κτηνιάτρους, υγιεινολόγους και υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στις Λαϊκές Αγορές της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι υπάλληλοι προβαίνουν σε συστάσεις στους πωλητές που αφορούν στο χειρισμό, συντήρηση και ασφάλεια των τροφίμων. Παράλληλα τους δίνουν γραπτές οδηγίες, ιδιαίτερα για τα ευαίσθητα τρόφιμα τα οποία εγκυμονούν αυξημένη επικινδυνότητα για την υγεία του καταναλωτή.

Οι έλεγχοι των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών για την προστασία της δημόσιας υγείας, θα συνεχιστούν και θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.