Στις 5 Ιουνίου κάθε χρόνου με μηνύματα και δηλώσεις τους οι κρατούντες στα χέρια τους τις τύχες του πλανήτη, με πρωταγωνιστές τους ηγέτες των πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, εκδηλώνουν την υποκριτική ευαισθησία τους για το περιβάλλον, αφού οι ίδιοι ευθύνονται για την καταλήστευση των φυσικών πόρων και την καταστροφή του πλανήτη μας.

Το περιβάλλον αποτελεί ζήτημα υπέρτατης σημασίας και αξίας, αφού από την προστασία και τη διατήρησή του εξαρτάται αυτή η ίδια η ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής. Η προστασία του, προϋποθέτει άλλες πολιτικές και αντιλήψεις που να θέτουν τον πλανήτη και τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη. Απαιτεί ριζικές αλλαγές στο τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης ώστε αυτός να είναι συμβατός με την οικολογική αειφορία, την ευημερία των ανθρώπων και την επιβίωση του πλανήτη.

Η εκπαίδευση έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων, υπεύθυνων και δημιουργικών πολιτών με οικολογική συνείδηση και με διάθεση έμπρακτης προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι κοινοί, μαζικοί, δυναμικοί και συντονισμένοι αγώνες Περιβαλλοντικών οργανώσεων, Κινημάτων, Επιστημονικών και Κοινωνικών φορέων, Συλλογικοτήτων και Πολιτών μπορούν να ανατρέψουν τις κυρίαρχες πολιτικές που ευθύνονται για την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών επιλογών της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών.