Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022, το Κινητό Πράσινο Σημείο του Προγράμματος Επιβράβευσης Ανακύκλωσης Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής «The Green City» θα βρίσκεται στην πλατεία Ευτέρπης (πλησίον του ΗΣΑΠ) στο Μαρούσι από τις 11π.μ έως τις 15.00.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης  «The Green City» εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης σε μια ακόμη προσπάθεια αφύπνισης του ενδιαφέροντος και της ενημέρωσης των πολιτών για την Ανακύκλωση.

Οι πολίτες στα κινητά πράσινα σημεία εναποθέτουν απορρίμματα σε χωριστούς ειδικούς κάδους μέταλλα, πλαστικά, χαρτί, γυαλί, σύνθετη συσκευασία, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)-μικρού μεγέθους, βρώσιμα έλαια και λίπη. Με κάθε εναπόθεση κερδίζουν πόντους τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν σε αγορές τους σε γνωστές επιχειρήσεις.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://thegreencity.gr/

Σας περιμένουμε!