Ενόψει των εορτών του Πάσχα, μικτά κλιμάκια των ελεγκτικών οργάνων του Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, εντείνουν τους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του Βορείου Τομέα Αθηνών εφιστά στους καταναλωτές την προσοχή τους στα παρακάτω:

 1. Τα σφάγια αμνοεριφίων πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σφαγής και να φέρουν την απαιτούμενη από τη νομοθεσία, σφραγίδα, χρώματος γαλαζοπράσινο.
  Στις περιπτώσεις που τα αμνοερίφια προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να φέρουν και τη σφραγίδα της χώρας αυτής.  Π.χ. Ισπανία, Βουλγαρία κλπ.
  Στις περιπτώσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες η επιπλέον σφραγίδα έχει χρώμα καστανοκόκκινο ενώ πρέπει να αναφέρεται και η χώρα προέλευσης.
  Επιπλέον όλα τα σφάγια πρέπει να φέρουν και τη σφραγίδα «αμνός» ή «ερίφιο» καθώς και τη σφραγίδα κωδικού του σφαγείου (ωοειδής σφραγίδα που έχει ένα S και έναν αριθμό που χαρακτηρίζει το σφαγείο).
 2. Η μεταφορά των σφαγίων επιτρέπεται μόνο με οχήματα -ψυγεία που φέρουν την απαραίτητη Άδεια Καταλληλότητας από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών.
 3. Η έκθεση των σφάγιων εκτός των ψυγείων απαγορεύεται ακόμη και αν βρίσκονται εντός του καταστήματος. Η νομοθεσία αναφέρει ρητά ότι δεν πρέπει να διακόπτεται σε καμία περίπτωση η ψυκτική αλυσίδα.
 4. Οι χώροι πώλησης των σφάγιων (κρεοπωλεία-super markets) οφείλουν να διαθέτουν τη σχετική άδεια λειτουργίας και να αποδεικνύουν τεκμηριωμένα τους καθαρισμούς, τις απολυμάνσεις, τις απεντομώσεις και τις μυοκτονίες, όπως ορίζουν οι οδηγίες του ΕΦΕΤ.
 5. Οι κρεοπώλες πρέπει να διαθέτουν: α) βιβλιάριο υγείας εν ισχύ και β)βεβαίωση κρεοπώλη από τη Σχολή Κρέατος, η οποία πρέπει να βρίσκεται αναρτημένη εντός του καταστήματος.

Η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει τους πολίτες ότι προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και παραπλάνησης των καταναλωτών, θα συνεχίσει με πιο εντατικό ρυθμό τους συστηματικούς ελέγχους στα καταστήματα της περιοχής καθώς η διασφάλιση της δημόσιας υγείας αποτελεί γι’ αυτή ύψιστη προτεραιότητα. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να συνδράμουν στο έργο των Υπηρεσιών μας παρέχοντας σχετική πληροφόρηση για θέματα κρουσμάτων κακοδιατήρησης των τροφίμων, αλλοίωσης της ποιότητας τους, αισχροκέρδειας και παραπλάνησης των καταναλωτών.