Η 20η Νοεμβρίου 1989 αποτελεί ορόσημο καθώς ο ΟΗΕ την καθιέρωσε ως Ημέρα αφιερωμένη στην προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Στη χώρα μας, που διανύει μία από τις δυσκολότερες περιόδους της, τα παιδιά είναι τα μεγαλύτερα θύματα και βιώνουν με ιδιαίτερα δραματικό τρόπο τις επιπτώσεις της κρίσης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, χιλιάδες παιδιά υποφέρουν από τη φτώχεια και πολλά από αυτά, στερούνται ακόμη και τη στοιχειώδη σχολική εκπαίδευση.

Έχουμε χρέος απέναντι τους να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους και να αγωνιστούμε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. Τα παιδιά αποτελούν την ελπίδα και το μέλλον της χώρας μας και υποχρέωση όλων μας είναι να διασφαλίσουμε σε όλα τα παιδιά το δικαίωμα στη μόρφωση, την υγεία, τον πολιτισμό, την αξιοπρέπεια και τη ζωή.