Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», ανακοινώνουν τη διοργάνωση δωρεάν ενημερωτικών- εκπαιδευτικών σεμιναρίων ενηλίκων, για την αγροτική επιχειρηματικότητα, τις νέες καλλιέργειες και τις προοπτικές και δυνατότητες των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από τις 1 Ιουνίου έως τις 26 Ιουνίου ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν από 18 έως και 2 Ιουνίου.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας και της προώθησης αγροτικών προϊόντων, η ανάδειξη των δυνατοτήτων και προοπτικών που παρέχει η ενασχόληση με τις εναλλακτικές αγροτικές καλλιέργειες, αλλά και η σύνδεση τους με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του κτήματος πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στη Λυκόβρυση, αναδεικνύοντας παράλληλα τις σημαντικές δυνατότητες που παρέχει ο χώρος. Στις εγκαταστάσεις του κτήματος λειτουργούν εδώ και δεκαετίες τα Ινστιτούτα: Αμπέλου, Οίνου, Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων και Εδαφολογίας, που συμβάλουν καθοριστικά στην επιστημονική έρευνα καθώς και υπηρεσίες του Υπουργείου παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ενδεικτική Θεματολογία Σεμιναρίων

Τα σεμινάρια θα προσφέρουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, δίνοντας έμφαση στην πρακτική εφαρμογή, επικεντρώνοντας στις ακόλουθες ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

 • Μελισσοκομία
 • Νέες καλλιέργειες
 • Αρωματικά φυτά
 • Καλλιέργεια μανιταριών
 • Τεχνολογία οίνου και ποτών
 • Τεχνολογία παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Ελαιοκομία
 • Ιχθυοκαλλιέργεια
 • Αστικός Λαχανόκηπος

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων απευθύνεται σε:

 • Άνεργους
 • Πολίτες με χαμηλό εισόδημα
 • Αγρότες, επιχειρηματίες και κτηνοτρόφους 

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

 • Η συνολική διάρκεια του κάθε σεμιναρίου (τμήματος) θα είναι 15 ώρες (5 ημέρες με 3 ώρες/ ημέρα), απόγευμα από 16:30 έως και 19:30.
 • Κάθε Τμήμα θα έχει 15 έως 25 καταρτιζόμενους.
 • Τα σεμινάρια θα γίνουν από εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής στάθμης με πολυετή διδακτική εμπειρία.
 • Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί φάκελος εργασιών με ενημερωτικό υλικό και σημειώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 • Με το πέρας των εκπαιδευτικών σεμιναρίων θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης με την προϋπόθεση ότι οι απουσίες δεν θα ξεπερνούν το 10% του συνόλου των ωρών παρακολούθησης

Προθεσμία- τρόπος λήψης και κατάθεσης αιτήσεων

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:

18/5 έως 02/6/2015

Τρόπος Λήψης Αιτήσεων :

 • Διαδικτυακά μέσω του ιστοτόπου: www.patt.gov.gr/
 • Από τα γραφεία του αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών Λ. Μεσογείων 448 3ος όροφος

Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:

 • Αυτοπροσώπως- από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00– 14:00 στα γραφεία του αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών Λ. Μεσογείων 448 3ος όροφος
 • Ηλεκτρονικά- με αποστολή στο ant.bta@patt.gov.gr

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος, θα έχει κατά βάση πιλοτικό χαρακτήρα με τη συμμετοχή προκαθορισμένου αριθμού καταρτιζομένων και την επιλογή συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων. Στόχος ωστόσο της Περιφέρειας Αττικής, είναι η περεταίρω αξιοποίηση του εγχειρήματος με την υλοποίηση σχετικών μελλοντικών δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό:

 • Θα επιλεγούν προς υλοποίηση τρεις (3) από τις παραπάνω θεματικές ενότητες με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων.
 • Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 100 καταρτιζόμενους οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μία εκ των επιλεγέντων θεματικών ενοτήτων
 • Οι καταρτιζόμενοι δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση
 • Η κατάρτιση τις λίστας των 100 καταρτιζόμενων θα γίνει:

Α. Με προτεραιότητα σε όσους έχουν το χαμηλότερο εισόδημα.

Β. Με σειρά προτεραιότητας στην κατάθεση αίτησης (αποδεικτικά αποτελούν: η ημερομηνία αποστολής emailσε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής και ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ Ή ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πληροφορίες Τηλ: 2132100531