Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών  ενημερώνει τους αγρότες, τους επαγγελματίες του αγροδιατροφικού  χώρου και οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο ότι υπάρχει δωρεάν πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης διαθέσιμη στον ισότοπο http://future-farmer.eu/.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει τα ψηφιακά μαθήματα καθώς και να λάβει με αυτοματοποιημένο τρόπο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης στου εξής τομείς :

  1. Βιολογική Γεωργία
  2. Βιο-οικονομία
  3. Πληροφοριακά συστήματα στη Γεωργία
  4. Συστήματα Ακριβείας στη Γεωργία
  5. Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
  6. Γεωργικές Αγορές
  7. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020