Ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών Κωνσταντίνος Μανιάτης το Σάββατο 25 Μαΐου, παραβρέθηκε στο Συμπόσιο που διοργάνωσε η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ) και η Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής (ΕΤΜΕΛΑΝ) με θέμα: «Η Σημερινή Κωνσταντινούπολη».

Στο Συμπόσιο συζητήθηκε η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Κων/πολη σχετικά με το ελληνικό στοιχείο και την προοπτική αναζωογόνησης του με αναφορά τόσο στους Έλληνες της Πόλης όσο και αυτών που μεταβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη για εργασία.

Επιπλέον παρουσιάστηκαν ζητήματα όπως η οικονομική ανάπτυξη της Κωνσταντινούπολης, ο ρόλος των ευαγών ιδρυμάτων της ομογένειας, οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία που άπτονται στα θέματα της αποκατάστασης της ελληνικής Κοινότητας της Πόλης, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της μειονότητας, η πολεοδομική, δημογραφική ανάπτυξη της Κων/πολης κ.ά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών Κωνσταντίνος Μανιάτης δήλωσε: «Οι Κωνσταντινουπολίτες μετά τον ξεριζωμό τους και την έλευση τους στη Μητέρα- Πατρίδα συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Οπλισμένοι με μία ολόκληρη κουλτούρα επιβίωσης και από πνεύμα προσφοράς και αλληλεγγύης και στηριζόμενοι σε αρχές και αξίες που τους κληροδότησαν οι πρόγονοι τους , όχι μόνο επιβίωσαν, αλλά και διακρίθηκαν σ’ όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής».

Τα συμπεράσματα του Συμποσίου αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών.