Σε τακτικούς υγειονομικούς ελέγχους σε ιδιωτικές κλινικές, μαιευτήρια, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα που λειτουργούν στη Βόρεια Αθήνα προχωρά η αρμόδια Υπηρεσία Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα. Σε πρώτη φάση στο μικροσκόπιο των εποπτών Δημόσιας Υγείας βρέθηκαν οι ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά – θεραπευτικά Κέντρα «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ» «ΥΓΕΙΑ»,«ΜΗΤΕΡΑ» και «ΙΑΣΩ».

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν στους χώρους συγκέντρωσης ανακυκλούμενων απορριμμάτων, αστικών στερεών και επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων, παρασκευαστηρίων, αποθήκευσης τροφίμων, καθώς και στους χώρους πλυντηρίου, ιματισμού και καθαριστηρίου. Στις εκθέσεις της αρμόδιας υπηρεσίας καταγράφηκαν συστάσεις με επανέλεγχο για την αποκατάσταση φθορών στο χώρο συγκέντρωσης αποβλήτων (ΜΗΤΕΡΑ) και για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος (ΙΑΣΩ).