Λ. Κοσμόπουλος: «Οφείλουμε να παρέχουμε σε κάθε παιδί εύκολη, ασφαλή και δωρεάν πρόσβαση στο σχολείο»

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά και η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να παρέχει δωρεάν και ασφαλή μεταφορά σε μαθητές και μαθήτριες και στη Δυτική Αττική, με συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Συγκεκριμένα, για το νέο σχολικό έτος, από το αρμόδιο τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, σχεδιάστηκαν 130 δρομολόγια εκτελούμενα από μισθωμένα από την Περιφέρεια Αττικής οχήματα, με βάση αιτήματα που υποβλήθηκαν, από δημόσια σχολεία της περιοχής. Τα παραπάνω δρομολόγια δημοπρατήθηκαν με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκειμένου να ανατεθούν για τα επόμενα τρία (3) σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη δεύτερος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τον οποίο δημοπρατούνται εκ νέου οκτώ (8) δρομολόγια για τα οποία δεν υποβλήθηκαν οικονομικές προσφορές και κρίθηκαν «άγονα».

Συνολικά, στους 5 δήμους της Δυτικής Αττικής(Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγάρεων, Φυλής) εξυπηρετούνται 3.390 μαθητές και μαθήτριες, με κόστος για το σχολικό έτος 2022-2023, που εκτιμάται σε 2.030.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Επιπλέον, η Περιφέρεια Αττικής μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών ειδικών σχολείων της Δυτικής Αττικής. Συγκεκριμένα, δημοπρατήθηκαν είκοσι έξι (26) δρομολόγια για την εξυπηρέτηση διακοσίων εβδομήντα δύο (272) μαθητριών/μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν στα ειδικά σχολεία της περιοχής της Δυτικής Αττικής. Οι καθημερινές μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται με ταξί, μικρά και μεγάλα λεωφορεία και, όπου απαιτείται, με χρήση Ειδικά Διαμορφωμένων Οχημάτων.

Τέλος, όπως και για κάθε σχολικό έτος, η Περιφέρεια Αττικής παρέχει δωρεάν ειδικά δελτία μετακίνησης για λεωφορεία της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., της ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και της ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. Ο εκτιμώμενος αριθμός των ειδικών δελτίων που θα χορηγηθούν ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα (170).

Σχετικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε:

«Οφείλουμε να παρέχουμε δωρεάν και ασφαλή μεταφορά στα σχολεία των μαθητών της περιοχής μας, για να έχει κάθε παιδί τη δυνατότητα και την πρόσβαση στο μεγάλο αγαθό της παιδείας που προσφέρει το δημόσιο σχολείο. Για αυτό και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης και εγώ προσωπικά, προχωράμε σε όλες τις διαδικασίες και έχουμε εξασφαλίσει με ανοιχτό διαγωνισμό την δωρεάν μεταφορά των 3.390 μαθητών ως το 2025.

Είμαστε πάντα αρωγοί σε ό, τι χρειαστεί η εκπαιδευτική κοινότητα και εύχομαι από καρδιάς καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά».