Λευτέρης Κοσμόπουλος: «Προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες για να αποζημιωθούν από τους κρατικούς φορείς οι πληγείσες επιχειρήσεις της περιοχής μας»

Ξεκίνησε η καταγραφή και αποτίμηση ζημιών σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για ζημιές που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά, που ξεκίνησε την 22 Αυγούστου στη Φυλή και στον Ασπρόπυργο, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και στην αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσμόπουλου, μπορούν να απευθύνονται για καταγραφή ζημιών : βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν, για ζημιές που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες, όπως οι αρμοδιότητές μας ορίζουν, με τα υπηρεσιακά στελέχη της Δυτικής Αττικής, ώστε να μπορούν οι πληγέντες των Δήμων Ασπροπύργου και Φυλής να απευθυνθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής για να υποβάλλουν αιτήσεις και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποτίμησης των ζημιών. Είμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας».

Για πληροφορίες και καταγραφή ζημιών, οι πληγέντες (επιχειρήσεις όπου είναι αρμόδια η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής), μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2132047096 & 2132047086.

Για αιτήσεις και καταγραφή ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΕΛΓΑ, μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (ΕΛΓΑ) ο οποίος εδρεύει στον εκάστοτε Δήμο.