Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα ενημερωτική ημερίδα με θέμα:  «Κουνούπια:  Νέα δεδομένα και προκλήσεις στην αντιμετώπισή τους», με πρωτοβουλία του Μπενάκειου  Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Μ.Φ.Ι.).

240403_barel

Ομιλητές στην Ημερίδα ήταν εκπρόσωποι από Υπουργεία και Φορείς της χώρας μας, με αναγνωρισμένο έργο στη διαχείριση των κουνουπιών και των ασθενειών που αυτά μεταδίδουν. Για το λόγο αυτό προσκλήθηκαν να παρακολουθήσουν την ημερίδα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τη διαχείριση των κουνουπιών στην Ελλάδα. Η Ημερίδα διοργανώθηκε  στο πλαίσιο δύο (2) έργων, εκ των οποίων το ένα (1)  της Προγραμματικής Σύμβασης του Μ.Φ.Ι. με την Περιφέρεια Αττικής, με τίτλο:  «Καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών (Culicidae) στην Περιφέρεια Αττικής».

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και στοχεύει στη συνεχή εντομολογική επιτήρηση και έρευνα στην Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να παραχθούν αξιόπιστα και χρήσιμα δεδομένα, τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση των κουνουπιών (Δήμοι, Περιφέρεια, Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου, κτλ).

Σκοπός του έργου είναι η συγκέντρωση επιστημονικών δεδομένων τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των πληθυσμών κουνουπιών για τις περιοχές που υπάγονται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής. Επίσης τα ιστορικά δεδομένα επιδημιολογικής και εντομολογικής επιτήρησης καθώς και τα δεδομένα εποχικής διακύμανσης κουνουπιών που παράγονται στο πρόγραμμα είναι το βασικό εργαλείο της ορθής διαχείρισης στοχεύοντας σε μία έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση εποχιακά ή/και σε περιπτώσεις έξαρσης του πληθυσμού των κουνουπιών.

Το συγκεκριμένο έργο επικεντρώνεται σε επτά (7) Περιφερειακές Ενότητες:

α) Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
β) Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,
γ) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
δ) Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών,
ε) Π.Ε. Πειραιώς,
στ) Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και
ζ) Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Στην ίδια Ημερίδα συζητήθηκαν επίσης πληροφορίες και για το έργο με τίτλο:

«Καινοτόμες προσεγγίσεις στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη με έμφαση στην τεχνική της εξαπόλυσης στείρων αρσενικών»

[ΤΑΕΔΚ-06173, με ακρωνύμιο “moSquITo”, https://www.mosquitosit.gr], χρηματοδότησης: Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ ID 16971 (Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next GenerationEU ), ιστοσελίδα έργου https://www.mosquitosit.gr

Στόχος  της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας των παραπάνω έργων και η σημασία τους αναφορικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των κουνουπιών – διαβιβαστών.

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, συνεργάζεται με    όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ενημερώνεται διαρκώς για τις περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες και βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για την προστασία των πολιτών.