Εντατικά σε καθημερινή βάση εργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για να εκτελούνται μέρα τη μέρα όλο και περισσότερα δρομολόγια για τη μεταφορά των μαθητών.
Στη Δυτική Αττική από τα 55 δρομολόγια που την αφορούσαν στο διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε ως όφειλε η Περιφέρεια Αττικής, ήδη έχουμε ανάδοχο για τα 54 και εκτελούνται κανονικά πια τα 40 δρομολόγια.
Για τα υπόλοιπα οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ολοκληρώσει τις προεργασίες και υπολείπεται η τελική υπογραφή σύμβασης και ο απαραίτητος έλεγχος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εκτιμάται ότι την ερχόμενη εβδομάδα είναι απολύτως εφικτό να ξεκινήσουν και αυτά τα δρομολόγια.
Να σημειωθεί ότι παράλληλα, 108 ειδικά μαθητικά δελτία για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ Αττικής, έχουν ετοιμαστεί από τις υπηρεσίες και μετά τη σφράγισή τους από το ΚΤΕΛ θα δοθούν στα σχολεία για να διανεμηθούν στους μαθητές.
Επιπρόσθετα, σχεδιάζονται 40 νέα δρομολόγια από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για να καλυφθούν κυρίως ανάγκες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα όποια κενά προκύψουν για την Πρωτοβάθμια, αλλά και προβλήματα που έχουν εντοπισθεί στα δρομολόγια των Ειδικών σχολείων.