Με συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου, προκηρύχθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής ο δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο «Βελτίωση υποδομών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για αύξηση της οδικής ασφάλειας».

Tο νέο έργο αφορά εργασίες βελτίωσης των υποδομών του οδικού δικτύου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο σειράς έργων της Περιφέρειας Αττικής στη Δυτική Αττική, με σκοπό την αύξηση της οδικής ασφάλειας.

231103_kosmop

Συγκεκριμένα, το έργο, που δημοπρατήθηκε μόλις, συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

·       συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (επούλωση φθορών, αντικατάσταση-συντήρηση πινακίδων και στηθαίων ασφαλείας, καθαρισμός ή επισκευή φρεατίων, κ.ά.)

·       αντιμετώπιση φθορών με νέο οδόστρωμα συνολικής έκτασης 60 στρεμμάτων 

·       αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας με σύγχρονες προδιαγραφές μήκους 1.000 m

·       αποκατάσταση διαγράμμισης  συνολικής επιφάνειας 30 στρεμμάτων

·      άρση επικινδυνότητας του οδικού δικτύου (εκσκαφές, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση καθιζήσεων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, κ.ά.)

·       μηνιαία καταγραφή με επιτόπου έλεγχο την καταγραφή και αποτύπωση βλαβών με χρήση ειδικού εξοπλισμού και κατάλληλου λογισμικού με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών που έχουν την δυνατότητα καταγραφής της γεωγραφικής θέσης της λαμβανομένης ψηφιακής εικόνας

·       και τέλος, άμεση κινητοποίηση για αποκατάσταση βλαβών.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του νέου έργου είναι 3.000.000 €, με χρηματοδότηση ιδίων πόρων της Περιφέρειας Αττικής.

Αξίζει να επισημανθεί ότι για την οδική ασφάλεια και τη συντήρηση του οδικού δικτύου:

·         Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο με τίτλο «Συντήρηση & αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Α20)» προϋπολογισμού 2.000.000 €, στο πλαίσιο του οποίου έχουν προχωρήσει εκτεταμένες εργασίες σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

·       Επιπλέον, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο δημοπράτησης (πριν το ελεγκτικό συνέδριο) το νέο έργο «Συντήρηση & αποκατάσταση φορθών οδικού δικτύου Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Α23)», συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 €  (με Φ.Π.Α.).

 Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αναφέρει: «Η οδική ασφάλεια αλλά και η εικόνα και η επισκεψιμότητα της περιοχής μας ξεκινά από το οδικό δίκτυο. Στόχος μας είναι να μην αφήνουμε ούτε μια ημέρα χαμένη. Για αυτό και υπάρχει έργο σε εξέλιξη, το νέο έργο που μόλις δημοπρατήθηκε και νέο έργο που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο δημοπράτησης, χωρίς να μένει «στον αέρα» η συντήρηση του οδικού μας δικτύου.

Εκτελούμε έργα, με συνέχεια και συνέπεια».