Συνεχίζεται το πρόγραμμα δακοκτονίας σε ελαιοκαλλιέργειες από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Στα πλαίσια της εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας έτους 2022 κατά το χρονικό διάστημα από 03/10/2022 έως 12/10/2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, με συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου, ο τρίτος κατά σειρά ψεκασμός δακοκτονίας στους ελαιώνες της περιοχής για προστασία από το δάκο.

Σχετικά, η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής διευκρινίζει και συνιστά τα παρακάτω.

Διευκρινίσεις & Οδηγίες προς τους παραγωγούς

Οι ψεκασμοί αυτοί είναι δολωματικοί από εδάφους με το φυτοπροστατευτικό FORZA ZEON 10 CS στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μεγαρέων (Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων και Νέας Περάμου), στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας και της Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων, καθώς και της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας και Οινόης.

Έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να λαμβάνονται τα αναγκαία και προληπτικά μέτρα:

  • Άτομα που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να μην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών
  • Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες
  • Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες
  • Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματά τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
  • Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού

Οι ελαιώνες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας πρέπει να είναι:

  • Συγκροτημένοι, συνεχόμενοι και αμιγείς (δεν θα εφαρμοσθεί σε συγκαλλιεργούμενα ελαιοκτήματα)
  • Μακριά από κατοικημένες περιοχές
  • Χωρίς την παρεμβολή βιολογικής καλλιέργειας ελαιώνων ή ακαλλιέργητων και κλειστών ελαιώνων
  • Τα ποσοστά καρποφορίας τους να είναι πάνω από το 25% μιας πλήρους καρποφορίας για τις ελαιοποιήσιμες ελιές και πάνω από 20% για τις βρώσιμες. Μικρές κηλίδες της τάξεως των 1.000 έως 10.000 ελαιοδέντρων έστω και με μικρό ποσοστό καρποφορίας θα πρέπει να εντάσσονται λόγω του προληπτικού χαρακτήρα της εφαρμοζόμενης μεθόδου

Δεδομένου ότι στην περιοχή των Μεγάρων υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευτικών ή στην καλύτερη περίπτωση γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών τονίζουμε ότι οι συνθήκες αυτές δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είτε προϊόντων είτε εξ ανάγκης είτε από άγνοια των αλληλοεπικαλύψεων που προκύπτουν.

Η συγκαλλιέργεια κηπευτικών και ελιάς απαιτεί περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα επιτρέπει μόνο αυτά τα προστατευτικά προϊόντα που έχουν έγκριση και για τις δύο καλλιέργειες. Στην επιλογή που θα γίνει θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι απαιτούμενες δόσεις εφαρμογής καθώς και η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής.
Επισημαίνεται ότι η ετικέτα των σκευασμάτων καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης με αυτά και της συγκομιδής των προϊόντων οπότε εξετάζονται και οι αναμενόμενες ημερομηνίες συγκομιδής και των δύο καλλιεργειών.

Στην περίπτωση γειτνίασης των καλλιεργειών, επιλέγονται για την κάθε καλλιέργεια τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τηρούνται αυστηρά τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα.

Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής που περιορίζουν την διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και εξετάζονται προσεκτικά οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η ένταξη και κατεύθυνση του ανέμου.