Σε υλοποίηση των Αποφάσεων που ελήφθησαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Αποχέτευση Ανατολικού Δυτικού Τομέα Θριασίου» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2011 στο Υπουργείο Οικονομικών με την παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κας Σταυρούλας Δήμου, συγκλήθηκε σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 έκτακτη συνάντηση με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ειδυλλίας κο Γεώργιο Δρίκο, παρουσία των Διευθυντών Τεχνικών Έργων των δύο Υπηρεσιών και εκπροσώπου της εταιρείας Τεχνικού Συμβούλου για το έργο της Αποχέτευσης, προκειμένου να εξεταστούν επιμέρους τα προβλήματα με την πορεία του έργου στη Μάνδρα.

Η εξέλιξη του έργου στο Δήμο Μάνδρας παρουσιάζει καθυστερήσεις εξαιτίας της ύπαρξης ενός παλαιού δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες που έχουν ακανόνιστη και μη καταγεγραμμένη πορεία και της βραχώδους σύστασης του εδάφους. Τα ως άνω έχουν ως αποτέλεσμα, όταν γίνονται εκσκαφές για το έργο της αποχέτευσης , να σπάει συνεχώς το πεπαλαιωμένο από αμιαντοσωλήνες δίκτυο ύδρευσης και έτσι να καθυστερεί υπερβολικά το έργο της αποχέτευσης. Ο Δήμος κέρδισε την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, έκανε το 2010 δημοπρασία για την κατασκευή της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης, αναδείχθηκε Ανάδοχος και αναμένεται να συσταθεί μια επιπλέον νέα εργολαβία που θα κατασκευάζει τη σύνδεση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης με τα οικήματα.

Στη σημερινή συνάντηση έγινε επισκόπηση της πορείας του έργου της αποχέτευσης και επισημάνθηκε ότι χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χρηματοδότηση ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2011. κατά συνέπεια επιβάλλονται άμεσες ενέργειες τόσο από την πλευρά του Δήμου για την έναρξη του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης καθώς και του παράλληλου έργου σύνδεσης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης με τα οικήματα, όσο και από την μεριά της Περιφέρειας για την εντατικοποίηση των ενεργειών που την αφορούν.

Δόθηκαν δε οι σχετικές κατευθύνσεις προς τις τεχνικές υπηρεσίες των δύο μερών για επίσπευση των διαδικασιών εκτέλεσης των σχετικών έργων.