Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, δημοσίευσε απολογιστικό δελτίο (σύνοψη) του 2015 για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής με αναφορές σε ποικίλα πεδία δράσεων, όπως η επισιτιστική και υλική αρωγή, η ενδυνάμωση των μη κερδοσκοπικών φορέων κοινωνικής φροντίδας, η στήριξη των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η δημόσια υγεία, η τεκμηρίωση και ο στρατηγικός σχεδιασμός στο κοινωνικό πεδίο.

Στο εισαγωγικό σημείωμα του δελτίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, επισημαίνει ότι σε καιρούς εξαιρετικά δύσκολους, όπου οι Δήμοι της περιοχής παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και αποστέρησης, είναι επιβεβλημένη ανάγκη η κινητοποίηση του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων της Αντιπεριφέρειας με τελικό σκοπό την διευκόλυνση και ενδυνάμωση των ευάλωτων συμπολιτών μας και την οριζόντια διάχυση των θεμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης στη διοικητική δράση της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 

Επισυνάπεται το Απολογιστικό Δελτίο