Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνεργαζόμενη με τους φορείς της περιοχής, προέβη στον εντοπισμό παράνομης απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. 

  Στην συνέχεια, μετά από αυτοψίες που πραγματοποίησε, απέστειλε έγγραφα προς την αρμόδια για την απομάκρυνση τους υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν, στις 12 Σεπτεμβρίου 2018,  οι εργασίες  απομάκρυνσης των επικίνδυνων αποβλήτων, με την παράλληλη περιβαλλοντική αποκατάσταση των ρυπασμένων περιοχών, διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί σε 9 μήνες.

  Συγκεκριμένα, επικίνδυνα απόβλητα βρέθηκαν στις περιοχές :

  • Στην θέση Ήμερος Τόπος, του Δήμου Ασπροπύργου, όπου και ολοκληρώνονται οι εργασίες απομάκρυνσης παλετοδεξαμενών με επικίνδυνα απόβλητα.
  •  Στην όχθη του ρέματος Αγ. Γεωργίου στον Ασπρόπυργο.
  •  Σε κοιλότητα στη θέση Πέτρα Εβραίου, στους πρόποδες της Πάρνηθας εντός του Δήμου Φυλής, όπου βρέθηκαν απόβλητα πετρελαιοειδούς προέλευσης.
  • Στην Γκορυτσά, του Δήμου Ασπροπύργου, που θα πραγματοποιηθούν εργασίες απομάκρυνσης  φιάλης που περιείχε χλώριο.