Ένα μεγάλο έργο ζωής αλλά και αναβάθμισης των Μεγάρων – παίρνει μετά από εμπλοκές δεκαετιών – τον δρόμο για την οριστική του λύση.

Η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής – κάθε άλλο παρά ξέχασε τους αγώνες που είχε κάνει μαζί με τους κατοίκους της περιοχής αυτής τα προηγούμενα χρόνια – από την περίοδο της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ώστε το έργο να προχωρήσει – αφού στην πρώτη απόπειρα κατασκευής του είχε για διαφόρους λόγους μπλοκαριστεί η εξέλιξη του … αμέσως μετά από την έναρξη των εργασιών.

Μετά από επαναλαμβανόμενες συσκέψεις και προσπάθειες μας – και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων πήρε απόφαση – εντάξαμε αρχικά στα εκτελεστέα έργα της Περιφέρειας Αττικής το έργο «Εκτροπή μέρους παροχής του χειμάρρου ‘ΑΓ. Παρασκευής’ προς τον χείμαρρο ‘Μαυρατζά’ με κλειστή διατομή», με προϋπολογισμό 4.450.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) – ενώ ταυτόχρονα προχωρούσαν από τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας η επικαιροποίηση της μελέτης.

Σήμερα λοιπόν – μετά από την απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής – με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου για την ανάδειξη αναδόχου η 20/09/2016 – ανοίγει ο δρόμου για τη υλοποίηση ενός ιστορικού για την περιοχή των Μεγάρων έργου – που όχι μόνο θα αντιμετωπίσει τα επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα της συγκεκριμένης περιοχής αλλά και θα την αναβαθμίσει – με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών – χωρίς όμως ενδεχόμενες καθυστερήσεις – τους πρώτους μήνες του 2017.