Ύστερα από τις γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν πέρσι, καθώς και την ανάγκη επικαιροποίησης της μελέτης που προέκυψε στην πορεία, ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες και οι χωματουργικές εργασίες του έργου : «Μερική Εκτροπή του Ρέματος Αγίας Παρασκευής (Έξω Βρύσης) προς το ρέμα Μαυρατζά», στον Δήμο Μεγάρων.

Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση, από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού ύψους 4.450.000,00 ευρώ, η οποία έχει αναλάβει και την επίβλεψη του έργου.

Με την εξέλιξη του έργου της μερικής εκτροπής προς το ρέμα Μαυρατζά, έπεται και η έναρξη εργασιών για την «Διευθέτηση του Ρέματος της Έξω Βρύσης», με χρηματοδότηση, επίσης από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 4.400.000,00 ευρώ.

Η Περιφέρεια Αττικής, υλοποιεί ένα ακόμη αντιπλημμυρικό έργο, ο σχεδιασμός του οποίου ξεκίνησε από την δεκαετία του 2000, ενώ αναμένεται με την ολοκλήρωση του, να δοθεί λύση στο αντιπλημμυρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη περιοχή.

362_n.jpg JPG 81,82 KB18/08/21 06:18:06