Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, αδυνατώντας εξ’ αιτίας της τραπεζικής αργίας να εξασφαλίσει καύσιμα, ευχαριστεί την διοίκηση των ΕΛ-ΠΕ που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για παροχή πετρελαίου κίνησης.
Το πετρέλαιο διατέθηκε αποκλειστικά για την κίνηση δυο φορτωτών της Αντιπεριφέρειας και μιας υδροφόρας του Δήμου Ασπροπύργου.
Τα οχήματα αυτά εργάζονται για τον περιορισμό της εκπεμπόμενης από πολλές μικρές εστίες κάπνας, προερχόμενης από την πυρκαγιά της 6ης Ιουνίου στο ΚΔΑΥ Ασπρόπυργου, έχοντας δημιουργήσει σε κατοίκους και εργαζόμενους της γύρω περιοχής μια αφόρητη αλλά και επικίνδυνη για την υγεία τους κατάσταση.