Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας αποδίδει καρπούς και απτά αποτελέσματα στη Δυτική Αττική. Ο κοινωνικός πυλώνας του σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ2020+ ενισχύεται ακόμα περισσότερο με συγκεκριμένα έργα και δομές.

Με τους Δήμους Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγάρων να κατέχουν από τις υψηλότερες αξιολογήσεις και να ακολουθεί η Μάνδρα, νέες δομές σίτισης, κοινωνικών φαρμακείων και κοινωνικών παντοπωλείων δημιουργούνται άμεσα στην περιοχή μας, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα μέσω της προαγωγής των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας σε υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας.

Για πρώτη φορά, υπάρχει πλέον και αξιοποιείται επιχειρησιακά, τεκμηριωμένη αξιολόγηση της φτώχειας και εν γένει της κοινωνικής κατάστασης των περιοχών μας, κατευθύνοντας έτσι πόρους εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη κοινωνική ανάγκη.