Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ενέκρινε δαπάνη 200.000,00 ευρώ για το έργο «Μελέτη για την Βελτίωση Μονοπατιών στους Ορεινούς Όγκους της Δυτικής Αττικής», συνολικού μήκους 150 km.

  Η μελέτη θα στοχεύει στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής των κατοίκων της περιοχής. Θα περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, προτείνοντας τον σχεδιασμό περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών, με γνώμονα την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού, καλύπτοντας τις ανάγκες εξυπηρέτησης των περιπατητικών διαδρομών και τις ανάγκες διαχείρισης και διακίνησης των επισκεπτών της περιοχής, ευνοώντας έτσι την περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικού τουρισμού, τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού.         

  Η εκπόνηση της μελέτης θα ακολουθήσει τις τεχνικές προδιαγραφές χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών- πεζοπορικών μονοπατιών στο ήδη υπάρχον δίκτυο.
Πρόκειται για μονοπάτια θεματικού και ειδικού τύπου, στο σύνολο των ορεινών όγκων της περιοχής όπως : Αρχαιολογικά, Γεωλογικά, Θρησκευτικά, Φυσιογνωστικά, Ποδηλασίας, Αναρρίχησης, καθώς και ειδικές διαδρομές για ΑΜΕΑ.
Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, δημιουργεί πυλώνες αξιοποίησης του φυσικού πλούτου και ομορφιάς των ορεινών όγκων της περιοχής, το οποίο σε συνδυασμό με την ανάδειξη της Ελευσίνας, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021, θα συμβάλλει  στην περαιτέρω αναβάθμιση και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής.