Ολοκληρώθηκε η απόσυρση των χιλιάδων τόνων φερτών υλικών και των εκατοντάδων οχημάτων, που είχαν προσωρινά αποθηκευτεί στο πρώην στρατόπεδο ‘Στρατηγού Ρόκα Νικολάου’ (305) στη Μάνδρα.

Μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής και του Στρατού, προέβησαν  σε καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου, παραδίδοντας τον στους ιδιοκτήτες του, εντός του χρονικού ορίου που είχε συμφωνηθεί.

Ένα σκέλος των εργασιών αποκατάστασης ολοκληρώθηκε, ωστόσο επιβάλλεται  η εξεύρεση νέου χώρου για την απόθεση χιλιάδων ακόμη τόνων, αυτή την φορά από τις συνεχιζόμενες διανοίξεις και καθαρισμούς των ρεμάτων.

305_1.jpg JPG 63,88 KB18/08/21 04:15:54
305_2.jpg JPG 52,62 KB18/08/21 04:15:55
305_3.jpg JPG 101,15 KB18/08/21 04:15:56
305_4.jpg JPG 63,85 KB18/08/21 04:15:56